At this state (half-way of the design-process) font was pretty much decided. Font was custom made.
Puolivälin luonnokset. Tässä vaiheessa fontti oli aika varmasti päätetty. Fontti on itse tehty. 
Handy: logo can be used  w the icon or both separately.
Kätevää: logoa voi käyttää kokonaisuutena ikonin kanssa, tai kumpaakin erikseen.
Tatadadaa - here are the business cards!
Tadaaaaa - tässä käyntikortit! 
Back to Top