Vanha logo.
Old logo.
Ensimmäisiä karkeita ehdotuksia
First ruff suggestions 
Päädyttiin jatkamaan A ja T -kirjainten yhdistävästä luonnoksesta
Decided to continue with the one that unites letters A & T
Värien viilausta
Specifying colors 
Koko logo, alla icon. Molempia voidaan käyttää alatekstin kanssa tai ilman
Full logo and icon. Both can be used with or without the text under.
Back to Top